ȘCOALA "NICOLAE BĂLCESCU", PITEȘTI

Municipiul Pitești, Județul Argeș
Bulevardul Nicolae Bălcescu, Nr. 141
Mail: scoala6pitesti@yahoo.com
Telefon: 0248/28 70 58; fax: 0348/81 44 12
poză 1.JPG
Simfonia lalelelor.jpg
Structura Școala Nr. 1
Strada Negru Vodă, Nr. 29
Telefon; 0248/22 23 46; fax: 0248/22 23 46
Grădinița Balotești
Strada Balotești, Pitești

Erasmus+

siglaErasmus.jpg
PROIECT ERASMUS+
COFINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ,

PARTENERIAT STRATEGIC DOAR ÎNTRE ŞCOLI
     În data de 28. 10. 2015, în incinta Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu Piteşti, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului Erasmus+ cu titlul “ Broadening horizons by discovering unique cultures and seasons in European countries”, având ca temă anotimpurile şi fenomenele meteorologice, precum şi tradiţiile specifice fiecărui anotimp. 
     Proiectul cu nr. 2015- 1- RO01- KA219- 015142 se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani, 2015- 2017, în colaborare cu şcoli din Turcia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi Grecia.
     La conferinţă au participat invitaţi din partea ISJ Argeş, Primăria Piteşti, Centrul Meteo Piteşti, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, ONG-uri precum ASPV „Sprijin pentru Viaţă”, asociaţia de părinţi ai şcolii, cadre didactice ale şcolii, cadre didactice din alte şcoli, elevi şi părinţi.

Priorităţile proiectului sunt:
 • Dezvoltarea competenţelor de bază şi transversale folosind metode interactive
 • Sprijinirea şcolilor pentru a stopa abandonul şcolar timpuriu.

     În activităţile proiectului sunt implicate 25 cadre didactice şi 46 elevi din ciclul gimnazial. Aceştia vor merge în schimburi de experienţă în celelalte şcoli partenere. Elevii vor primi certificate Europass.
     În afara activităţilor de învăţare/predare/instruire din timpul mobilităţilor transnaţionale, elevii vor avea în şcoli activităţi curente şi activităţi de club (Language Club şi Science Club), în care vor învăţa, într-un mod atractiv, liber, prin descoperire, despre anotimpuri şi fenomenele meteorologice, precum şi despre tradiţiile practicate de fiecare ţară în fiecare anotimp.
     Elevii şcolilor participante vor susţine concursuri de logo şi motto, vor juca şi vor traduce piese de teatru cu tematica anotimpurilor (meteo), vor dezbate on- line pe site-ul proiectului despre schimbarea fenomenelor naturale cauzate de poluare, vor alcătui o Carte europeană de bucate, cu reţete tradiţionale, de sezon, vor confecţiona haine din materiale reciclabile, cu elemente folclorice.

Proiectul va avea ca rezultate:
 • Website (http://broadeninghorizons0.wix.com/broadening-horizons)
 • Pagină Facebook (Broadening horizons by discovering unique cultures and seasons)
 • O revistă a proiectului şi o broşură
 • 2 calendare cu fotografii, desene realizate în timpul activităţilor de învăţare
 • 2 DVD- uri cu activităţile elevilor şi ale profesorilor
SUMAR

Principalele priorităţi ale proiectului:                                                                   
 • Dezvoltarea competenţelor de bază şi transversale folosind metode inovative;
 • Sprijinirea şcolilor să prevină abadonul şcolar timpuriu, precum şi îndrumarea tuturor elevilor de la cel mai scăzut nivel până la cel mai înalt nivel al spectrului academic.
     Elevii îşi vor dezvolta competenţele de bază şi transversale învăţând noi modalităţi de a colecta, generaliza şi de a procesa informaţia. De-a lungul desfăşurării proiectului motivaţia lor pentru învăţarea continuă va creşte, realizând activităţi interesante. Şcolile îşi vor îmbunătăţi strategiile de prevenire a ESL şi vor ajuta elevii dezavantajaţi să-şi atingă potenţialul. Toţi elevii au şanse egale sa-şi dezvolte abilităţi şi competenţe participând la activităţile de învăţare.
     
Acest proiect oferă oportunitatea de a realiza toate acestea în cinci întâlniri transnationale de învăţare-predare-instruire.
     Proiectul nostru include atât învăţare de cunoştinţe, cât şi activităţil sociale. În acest proiect, participanţii vor colabora direct, îmbunătăţindu-şi competenţele lingvistice foarte mult. Ei se vor integra într-o echipă de proiect europeană, vor învăţa despre anotimpuri şi tradiţiile partenerilor legate de acestea într-un mod creativ şi transdisciplinar. Vor învăţa, de asemenea, despre cultura ţărilor-gazdă vizitând şi locuind timp de o săptămână într-o familie cu alte obiceiuri şi alt stil de viaţă.
     Fiecare partener va realiza activităţile într-un mod unic, folosind şi aplicând metode şi tehnici potrivit propriilor valori şi sistem educaţional.
     Materialele- rezultate ale proiectului vor avea un caracter multi- şi transdisciplinar. Ele vor putea fi integrate în curricula şcolii pentru următoarele arii curriculare: Matematică şi ştiinţele naturii, Om şi societate, Limbă şi comunicare. Proiectul va putea fi, de asemenea, baza pentru alte proiecte Erasmus+ ale şcolilor implicate.
 
OBIECTIVE

 
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor celor şase şcoli participante, timp de 2 ani.
 • Dezvoltarea interesului pentru activităţile ştiinţifice şi culturale ale elevilor.
 • Promovarea identităţii naţionale, a valorilor şi a tradiţiilor, toleranţei şi diferenţelor culturale şi sociale.
 • Dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 
 • Dezvoltarea competenţelor ICT. 
 • Îmbunătăţirea competenţelor în diferite sisteme educaţionale.
 
ACTIVITĂȚI
 
 • Cooperarea şi colaborarea on line folosind chat, forumuri, Skype, platforma Freedcamp.
 • Organizarea online a videoconferinţelor de planificare a întâlnirilor transnaţionale folosind platforme de socializare. 
 • Activităţi curente de învăţare în şcoală, Clubul de Engleză şi Clubul de ştiinţe, având tema vremii, anotimpurilor, tradiţii. 
 •  Începând cu subiectul anotimpurilor şi al vremii (Natural Sciences) şi al tradiţiilor (cultură), activităţile propun sarcini din diferite arii curriculare: Matematică şi Ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Limbă şi comunicare.
 • Sarcinile implică folosirea unor metode moderne– portofoliul, jurnalul de activitate, harta cognitivă, brainstorming,  învăţarea prin acţiune şi activităţi în aer liber.
 •  Elevii şi profesorii vor folosi website-uri, email, Skype, platforma Freedcamp, dicţionare on line, Word, Excel, PowerPoint, Paint sau Photoshop. Vor publica materialele pe diferite website-uri (ScienceTube,  site– ul proiectului).
 • Organizarea de seminarii şi workshop-uri în timpul celor 5 întâlniri transnaţionale, în care se va discuta despre sistemele educaţionale, cultura ţărilor europene.
 • Activităţi sociale şi culturale.
 • Realizarea materialelor în timpul activităţilor de învăţare.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one